Hầm Thủ Thiêm

Thi công Hầm Thủ Thiêm

Vị trí: TP. Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 1.49km, Trong đó phần hầm dìm: 372m.

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đại lộ Đông Tây

 Hạng mục thi công: Chống thấm vách hầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.